~

Khamis, 18 Februari 2010

Home » » PERADUAN NAMAKAN PROTON SEDAN

PERADUAN NAMAKAN PROTON SEDAN

1. Kelayakan Mengambil Bahagian
a. PERADUAN NAMAKAN PROTON SEDAN™ dibuka kepada semua warga PROTON yang telah disahkan jawatan sebelum 1hb Januari 2010 (PHB, PESB, PTMSB dan Miyazu) KECUALI Jabatan Pemasaran Produk dan ahli-ahli jawatankuasa peraduan.
b. Peraduan ini bermula dari 12.01 pagi, 10hb Februari 2010 dan berakhir pada 11.59 malam, 25hb Februari 2010 (“Tempoh Peraduan”).
c. Penganjur berhak untuk meminda tempoh peraduan pada bila-bila masa sahaja. Semua penyertaan yang diterima di luar tempoh peraduan akan dibatalkan

=
2. Kriteria Kelayakan
a. Setiap borang penyertaan yang dihantar mesti diisi secara individu, lengkap dengan butir-butir yang dikehendaki dan menjawab kesemua empat [4] soalan yang diberikan.
Penyertaan yang tidak lengkap akan dibatalkan.
b. Setiap peserta berhak/layak menghantar tidak melebihi daripada dua (2) borang penyertaan. Salinan fotostat borang penyertaan juga diterima.
c. Panel pengadil yang terdiri daripada ahli-ahli kumpulan PROTON akan memilih penyertaan terbaik berdasarkan relevan, keaslian dan kreativiti untuk memenangi hadiah yang ditawarkan.
d. Borang penyertaan yang dihantar mestilah di dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris sahaja. Berikut adalah kriteria yang diperlukan untuk setiap penyertaan:
• Tidak mempunyai sebarang maksud berkaitan dengan haiwan.
• Penyertaan yang membawa maksud yang tidak sopan secara automatik akan dibatalkan.
• Penyertaan tidak boleh membawa maksud yang tidak baik, contohnya “Bodoh”
• Penyertaan mestilah boleh diterima secara komersial, contohnya “PROTON Waja”
• Nama PROTON Sedan ini senang untuk disebut, contohnya “PROTON Waja”
• Nama PROTON Sedan ini mestilah mudah difahami and diingati oleh warga
Malaysia.
• Nama PROTON Sedan hendaklah tidak melebihi tiga [3] suku kata. Contohnya “PROTON roton Persona”. Penyertaan yang melebihi tiga [3] suku kata secara automatik akan dibatalkan.
e. Segala keputusan pengadil adalah muktamad dan surat-menyurat tidak akan dilayan.
f. PROTON berhak menggunakan nama dan/atau gambar pemenang sebagai bahan untuk tujuan pengiklanan, perdagangan dan/atau publisiti tanpa memberi notis terlebih dahulu dan pemenang tidak berhak membuat tuntutan pemilikan atau mendapat sebarang bentuk pampasan untuk bahan tersebut.
g. Dengan menyertai peraduan ini, peserta bersetuju untuk mematuhi dan terikat kepada syarat dan peraturan peraduan ini, serta keputusan pihak PROTON.
h. Semua kos pengangkutan, penginapan, kos peribadi dan/atau sebarang kos, yuran dan/atau perbelanjaan lain yang berkaitan untuk menyertai Peraduan ini dan menuntut hadiah adalah tanggungjawab pemenang sepenuhnya.

=
3. Penghantaran Borang Penyertaan
Setiap borang penyertaan boleh dihantar melalui email, ketua cawangan atau hantar terus ke alamat seperti di bawah. Bukti kiriman pos tidak menandakan bukti penerimaan oleh pihak PROTON.
Bahagian Pemasaran Produk,
PROTON Holdings Berhad,
Tingkat 1, PROTON Centre of Excellence,
KM 33.8 Westbound Shah Alam Expressway,
46700 Subang Jaya, Selangor.
(u.p : Cik Ema Soleha atau Puan Maziani)

Message: Maklumat ini, saya perolehi dari Funtasticko Design.. Mengenai Peraduan Menamakan Proton Sedan, di mana ia terbuka kepada semua warga Proton (PHB, PESB, PTM & Miyazu).. Difahamkan, model yang maksudkan kemungkinan besar adalah model gantian Waja (Waja Replacement Model).. Saya berminat dengan garisan merah berbentuk kereta tu.. Adakah ia, WAJA 2010..???

SUMBER:http://kereta.info/

(HAIII YAAA NAPER LA PERADUAN NI HANYA BUKA KAT STAF PROTON JEE,BAGI LA SEMUA MASUK KATA 1 mALAYSIA...KALAU DAPAT SEBIJI BES NIII BUAT ISI BARANG HAHAHAHA)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan